Taal op de werkvloer

In Nederland hebben meer dan 700.000 werkenden moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Voor medewerkers is het lastig om zich verder te ontwikkelen als zij de taal niet goed beheersen.

Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer:


  • neemt het ziekteverzuim af
  • werken medewerkers veiliger
  • worden er minder fouten gemaakt
  • gaan de productiviteit en de kwaliteit omhoog.

Aansluiten bij het Taalakkoord

Als werkgever kun je bijdragen aan een betere taalvaardigheid van je medewerkers door taal op de werkvloer bespreekbaar te maken en medewerkers te scholen. Aansluiten bij het Taalakkoord Werkgevers helpt hierbij. Op de site Taalakkoord vind je inspiratie, voorbeelden en instrumenten waarmee jij als werkgever een belangrijke rol kunt spelen. Doe mee en realiseer samen met ons de ambitie van het Taalakkoord. Haal het beste uit je medewerkers en laat taal geen belemmering zijn!

Wil jij laten zien dat je taalvaardigheid belangrijk vindt door ondertekening van het Taalakkoord? Neem contact op met het leerwerkloket Fryslân en we helpen je met het realiseren van jouw ambitie.

Het Taalakkoord Werkgevers wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten en is een initiatief van het ministerie van SZW.