Loopbaan APK voor jouw medewerkers

Wil jij je medewerkers tevreden, kundig en bevlogen hun werk laten doen? Met de loopbaan APK help je jouw collega om zicht te krijgen op mogelijke kansen, risico's en uitdagingen. De loopbaan APK is geen keuring, het is een thermometer. Hoe gezond is jouw personeelsbeleid?

De Loopbaan APK voor jouw medewerkers

   

Wil jij je medewerkers laten weten hoe ze hun werk in de toekomst nog met plezier kunnen doen? Wil je laten zien dat je duurzame inzetbaarheid en personeelsontwikkeling belangrijk vindt? Of ben je benieuwd hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot andere bedrijven in Nederland als het gaat om het werkvermogen van jouw medewerkers? Belangrijke vragen waarmee we je graag helpen. Daarom hebben wij voor jouw bedrijf de loopbaan APK voor medewerkers. 

   

Hoe werkt de Loopbaan APK?

We gaan eerst met je in gesprek om de situatie in jouw bedrijf en jouw doelstelling helder te krijgen. Wil je een individuele medewerker de loopbaan APK aanbieden? Dan kan je je medewerker doorverwijzen naar Leerwerkloket Fryslân . Wil je voor een afdeling of je gehele bedrijf de loopbaan APK aanbieden? Dan maken we samen een plan van aanpak waarbij we natuurlijk stilstaan bij commitment, Personeels vertegenwoordiging, selectie deelnemers en een communicatieplan.  

En dan?
De medewerker maakt een online vragenlijst. Deze is wetenschappelijk onderbouwd en laat in evaluaties betrouwbare uitkomsten zien. In de lijst staan vragen over gezondheid, werk, werk-privé balans, scholing/opleiding, loopbaanontwikkeling, loopbaanmobiliteit en leefstijl. De antwoorden brengen het werkvermogen in kaart en geven aan waar mogelijke risico's zitten. De medewerker bespreekt de uitslag met een adviseur van Leerwerkloket Fryslân. Ons advies en expertise richt zich op; loopbaanontwikkeling, scholing/opleiding en loopbaanmobiliteit. Als uit de uitslag blijkt dat actie gewenst is op de onderdelen gezondheid of werkomstandigheden dan verwijzen wij de medewerker door. De uitslag van de Loopbaan APK is geheel vertrouwelijk, wij delen deze alleen met de betrokken medewerker. De medewerker kan zelf kiezen of hij/zij deze met een leidinggevende of personeelsadviseur wil bespreken.

   

Bedrijfsrapportage

Als minimaal 15 medewerkers deelnemen aan de Loopbaan APK kunnen wij een bedrijfsrapportage samenstellen. Deze is niet te herleiden naar individuele deelnemers, maar wel benchmarken we jouw organisatie met het landelijk bestand. Hierdoor krijg je inzicht in hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot andere bedrijven in Nederland en op welk gebied je uitdagingen hebt in je strategisch personeelsbeleid. 

   

Voor wie?

De loopbaan APK is geschikt voor iedereen die werkt. Als een medewerker langer dan 6 maanden uit het werkproces is is de scan niet geschikt.   

   

Wat kan de Loopbaan APK jouw medewerkers en daarmee jouw bedrijf opleveren?

  • Inzicht in wat er gaat veranderen in het vakgebied en hoe om te gaan met deze veranderingen. 
  • Advies hoe hij/zij met meer plezier en inzet zijn/haar werk kan doen.
  • Zicht op mogelijke risico's voor het werkvermogen als hij/zij blijft doorgaan op de huidige manier.
  • Hulp bij het vinden van een training of opleiding waarmee hij/zij beter wordt in het werk.  
  • Tips voor een aanpak om ook in de toekomst het werk goed te kunnen doen.  
  • Doorverwijzing naar subsidies en scholingsbudgetten waarmee een gewenste opleiding of training betaald kan worden.

   

Kosteloos, vrijblijvend en vertrouwelijk!

De Loopbaan APK is geen keuring, het is een soort thermometer. Met welk advies is jouw medewerker en daarmee jouw bedrijf geholpen? We informeren niet over individuele uitslagen van medewerkers. Wel gaan we graag met je in gesprek om risico's op bedrijfsniveau in kaart te brengen en hoe deze te beperken.  Voor de Loopbaan APK worden geen kosten in rekening gebracht.

Kom je er niet helemaal uit, óf
wil je graag de mening van één van onze adviseurs?

Dat is begrijpelijk! Gelukkig hebben wij hier een team van experts die jou graag op weg helpen. 

Je kunt het contactformulier invullen en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
Wil je graag meteen iemand spreken? Je kunt ons op werkdagen tussen 9 en 17 uur bereiken via telefoonnummer 06-59947752.  

Neem contact op