Financiële regelingen voor werkgevers

We zetten graag op een rijtje op welke budgetten je mogelijk een beroep kunt doen. Hiermee wordt het nog aantrekkelijker om je medewerkers te ontwikkelen.

Wil je als Friese werkgever werken en leren stimuleren? Dan kun je gebruik maken van financiële voordelen. Nu zijn er zoveel verschillende regelingen dat wij ons heel goed kunnen voorstellen dat je door de bomen het bos niet ziet. Wil je daar hulp bij? Neem contact met ons op! Wij kijken graag met je mee welke regeling voor jouw bedrijf relevant is. Misschien kunnen we zelfs regelingen combineren.

NOW 2.0 

Werkgevers die gebruikmaken van de tweede NOW-regeling zijn verplicht om zich in te spannen voor om- en bijscholing van hun werknemers. Zij moeten hun werknemers aansporen een ontwikkeladvies aan te vragen en scholing te volgen, zodat zij ook in de toekomst voldoende opgeleid zijn voor (behoud van) werk.
Hoe doe je dat en hoe betaal je dat? Het begint met het informeren van je medewerkers en het aangaan van een ontwikkelgesprek.

In deze tijd waarin een baan niet meer vanzelfsprekend is, hebben zowel werkgever als medewerker baat bij een ontwikkelgesprek: hoe ziet de toekomst van de medewerker er uit? Wat is er nodig om aan het werk te blijven binnen en/of buiten het bedrijf? Hoe staat het met de werkzekerheid in dit vakgebied? Is bijscholing een optie of is het nodig om naar ander werk uit te kijken? Wat is daarvoor nodig? Tijdens of na het gesprek kunnen werkgever en medewerker tot de conclusie komen dat er (veel) vraagtekens zijn. Het leerwerkloket kan dan uitkomst bieden. Onze professionals zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, weten waar de kansen liggen en zijn goed op de hoogte van om- en bijscholingstrajecten inclusief de financiering hiervan.

Tel mee met taal

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook in 2021 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Je kunt subsidie aanvragen voor werknemers in Nederland en Caribisch Nederland. In 2021 is 6 miljoen euro éxtra beschikbaar, waarmee het totaalbedrag 8,8 miljoen euro is.  Voor meer informatie kijk op:  Subsidie voor werkgevers | Subsidie Tel mee met Taal | Tel mee met Taal 

Slim subsidie 

Slim Werkgeven doen werkgevers die hun bedrijf gezond en toekomstbestendig willen houden. De overheid ondersteunt het MKB door voor 60 tot 80% bij te dragen in de kosten voor ontwikkeling van medewerkers. Plannen kunnen in maart en september 2020 ingediend worden. Voor meer informatie kijk op: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Startersbeurs Nederland 

Wil je een pas afgestudeerde werkervaring laten opdoen zonder hem of haar direct een volledig salaris te hoeven betalen? Dat kan met hulp van de Startersbeurs. Hierbij betaal je eenmalig € 550,- en kun je een starter gedurende een half jaar een leerwerkplek voor 32 uur per week aanbieden. Het servicebureau van Startersbeurs Nederland betaalt de starter via jou € 500,- per maand.

Begeleiding van uitzendkrachten

Ben je een uitzendbureau, of maak je als werkgever gebruik van een uitzendbureau dat premie afrdaagt aan de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU)? Wil je werken aan duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten? Mogelijk heb je dan recht op een budget van € 2.500,-. Daarmee kan de uitzendkracht gebruikmaken van de Duurzame inzetbaarheid scan (DIS), coaching en andere interventies. Kijk voor meer informatie op: Doorzaam

Scholingsbudget via sectorfondsen

Opleidings- en Ontwikkelfondsen dragen financieel bij aan scholing van medewerkers in een branche. De fondsen worden gevuld met bijdragen van aangesloten bedrijven en beheerd door de sociale partners in jouw sector. De mogelijkheden en voorwaarden verschillen per sector. Bekijk alle O&O-fondsen (externe link).

Scholingssubsidie landelijke overheid

Subsidie als je kandidaten met een uitkering werft en schoolt

 • Proefplaatsing (externe link). Voor mensen met een uitkering is het mogelijk om een proefplaatsing bij een bedrijf te krijgen. Een uitkeringsgerechtigde werkt dan een paar maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. Als werkgever hoef je dan dus geen loon te betalen.

 • Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer.

 • UWV kandidaten kunnen soms scholing volgen als hiermee hun kans op werk toeneemt. Hiervoor is altijd toestemming nodig van de UWV werkcoach. De werkcoach kan meer vertellen over de mogelijkheden.

 • Loonkostensubsidie. Dit is een subsidie aan de werkgever om een deel van de loonkosten te compenseren. Je kunt deze subsidie gebruiken als een werknemer niet in staat is om met voltijd arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen.

 • Jobcoach/begeleiding. Persoonlijke ondersteuning voor een werknemer die niet in staat is om de taken die bij zijn werk horen, te verrichten zonder die ondersteuning.

 • Participatieplaats. De gemeente heeft een regeling om mensen met behoud van uitkering werkervaring te laten opdoen, met begeleiding. Dit kan voor een periode van maximaal twee jaar. Het doel is om deze mensen beter bemiddelbaar te maken op de arbeidsmarkt.


  Let op: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de websites van de betreffende organisaties voor de meest actuele informatie.

  Handige download/links

 • Landelijk Leren en Werken overzicht Financiële Regelingen voor Werkgevers (PDF bestand)
 • Belastingdienst subsidies en financiële regelingen (externe link)

 • UWV.nl (externe link)

 • Werk.nl (externe link)

 • Subsidiecalculator (externe link)

 • Regelhulp Premiekortingen en LIV (externe link)