Voor werkgevers

De ontwikkeling van je bedrijf hangt nauw samen met de ontwikkeling van je medewerkers. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Passen hun competenties bij wat het bedrijf van hen verwacht, nu en in de toekomst? Wat kun je doen om nieuwe en bestaande medewerkers op te leiden? En hoe betaal je dat? Belangrijke vragen waarmee we je graag verder helpen!

Het Leerwerkloket Fryslân is vrijblijvend en kosteloos beschikbaar voor:

  • Advies over maatwerk om-, her- of bijscholen van personeel
  • Inzicht in opleiders, trainingsbureaus, waarde van diploma’s en certificaten, publiek en privaat
  • Analyseren van ontwikkelbehoefte en opzetten van maatwerk leerwerk trajecten.
  • Verbeteren van taalvaardigheid van personeel
  • Advies over financiële regelingen, O&O fondsen en subsidies


5 redenen om te investeren in scholing

  • Scholing tilt je organisatie naar een hoger niveau. Beter geschoold personeel leidt tot betere producten en dienstverlening.
  • Scholing houdt scherp. Stilstand is achteruitgang in een wereld waar (technologische) ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Door te investeren in kennis blijf je de concurrentie een stap voor.
  • Scholing verhoogt de productiviteit. Werknemers zijn competenter, beter gemotiveerd en melden zich minder vaak ziek.
  • Scholing motiveert en bindt werknemers. Goed (geschoold) personeel is moeilijk te vinden. Door werknemers op te leiden zorg je voor doorstroming en houd je kennis en ervaring binnen het bedrijf.
  • Scholing maakt de organisatie aantrekkelijk. Je laat zien dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt en investeert in je personeel. Dat maakt de organisatie aantrekkelijk voor mensen van buitenaf.


Advies nodig?

Samen onderzoeken wat jouw organisatie nodig heeft?  Neem contact op met het Leerwerkloket Fryslân 06-59947752 of stuur een bericht via onderstaande contactformulier. 


Wil jij advies van onze ondernemersadviseur?

Elke organisatie en situatie is anders. Het bevorderen van een leercultuur en het in beweging krijgen van je personeel is een uitdaging. Loop je tegen dit thema aan en zou je graag met iemand hierover willen sparren? Vul het formulier in. Wij denken graag met je mee!