Naar overzicht
Werkgever | 06-07-2020


Op dinsdag 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Die dag is een ideaal moment om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Daarom organiseert de Stichting Lezen en Schrijven van maandag 7 tot en met zondag 13 september de Week van Lezen en Schrijven. In de week gaat het net als voorgaande jaren om de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computer, tablet en smartphone.

Invulling van de Week van Lezen en Schrijven
Stichting Lezen en Schrijven richt zich tijdens de Week van Lezen en Schrijven op het agenderen van het thema laaggeletterdheid bij de politiek en het Nederlandse publiek. Dat doen ze door onderzoeksresultaten te delen, op 8 september media-activiteiten te organiseren en te communiceren over het herkennen van laaggeletterdheid.

Daarnaast roepen ze het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven op om in actie te komen voor een geletterde samenleving. Ze hopen de afgelopen jaren een beweging te hebben ingezet waardoor partners in het land zelf aan de slag gaan tijdens de Week van Lezen en Schrijven. Stichting Lezen en Schrijven richt zich vooral op de ondersteuning van gemeenten en organiseren zelf geen activiteiten in het land. Ze staan klaar met advies, voorbeelden ter inspiratie en een communicatietoolkit om zelf te downloaden.

Doet u mee?
Alleen samen bereiken we een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Doet u daarom mee met de Week van Lezen en Schrijven? Organiseer bijvoorbeeld een workshop of een letterlunch. Of een congres over laaggeletterdheid op de werkvloer of over het herkennen van laaggeletterdheid. Vanzelfsprekend volgens de dan geldende RIVM maatregelen. Op www.weekvanlezenenschrijven.nl vindt u alle informatie.

Delen

Gerelateerde berichten