Naar overzicht
Werkgever | 27-01-2020

Hoe help ik mijn minder functionerende medewerker?

Een functioneringsprobleem is zowel voor medewerker als werkgever erg vervelend. Iedere medewerker wil presteren, gewaardeerd worden en vol zelfvertrouwen z’n werk doen.  Elke leidinggevende wil een goed functionerend team dat deadlines haalt en output levert waarop de afdeling wordt beoordeeld. Als organisatie heb je daarbij nog de maatschappelijke verantwoordelijkheid medewerkers te laten functioneren en arbeidsmarktgeschikt te houden, formeel vastgelegd in de scholingsplicht in de WWZ. Afscheid nemen gaat niet zomaar; de werkgever moet alles gedaan hebben om de medewerker op het benodigde functieniveau te krijgen. Maar hoe bepaal je als leidinggevende/P&O’er hoe je de beste oplossing biedt voor een geconstateerd functioneringsprobleem? Wat is het standaardmedicijn; een training of opleiding? Of zijn er andere manieren om medewerkers beter te maken?

Beslisboom; vaststellen beste leerinterventie?De beslisboom is een eenvoudig handvat om een functioneringsprobleem te ontrafelen. Kanttekening hierbij is dat bij een functioneringsprobleem van een hele afdeling gekeken moet worden naar het functioneren van de individuele teamleden. Een goede leerprofessional onderzoekt op welk niveau de problemen ontstaan en komt met een passende oplossing. Het is verspilling van tijd en middelen om een heel team te ontwikkelen als slechts enkelen een ontwikkelnoodzaak kennen. Als een leertraject de beste oplossing is om het functioneringsprobleem te tackelen volgt de uitdaging om een passend en efficiënt leertraject te ontwikkelen. Goede opleiders denken in mee om een volledig bij de organisatie passend traject aan te bieden. Waar tot voor kort klassikale trainingen de norm waren gaan steeds meer bedrijven over op variaties van online en klassikaal. Digitaal geeft de mogelijkheid tot gepersonaliseerd leren; wat, waar en wanneer de cursist wil. Klassikaal biedt de mogelijkheid tot interactie en sociale contacten.

Bent u op zoek naar een professional die u helpt in kaart te brengen wat uw organisatie en/of medewerkers nodig hebben? Leren en Werken Fryslân staat kosteloos en vrijblijvend klaar om u te ondersteunen.

Delen

Gerelateerde berichten